ચોરસ કે અન્ય આકારમાં કેમ નથી હોતા કૂવા ? જાણો ગોળ આકાર પાછળનું કારણ…

તમે કુવાઓ તો જોયા જ હશે, તેનું પાણી ઘણું ઠંડું હોય છે અને ખેડૂતો વારંવાર તેમના ખેતરોમાં સિંચાઈ કરવા માટે કુવાઓ બનાવે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય નોંધ્યું છે કે કૂવાનો આકાર હંમેશા ગોળ કેમ હોય છે? જો તમે કોઈ ફિલ્મ કે સિરિયલમાં કે ગામડામાં ઘણીવાર કૂવો જોયો હશે તો તેનો આકાર ગોળ ગોળ જોયો હશે.આવી સ્થિતિમાં મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે કૂવો ચોરસ કે અન્ય કોઈ આકારમાં કેમ ન બનાવાયો? આવી સ્થિતિમાં આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે કૂવો ગોળાકાર આકારમાં કેમ બનાવવામાં આવે છે અને તેની પાછળનું કારણ શું છે?

કૂવો ગોળ કેમ હોય છે?વાસ્તવમાં, જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુમાં પ્રવાહી એટલે કે પાણીનો સંગ્રહ કરીએ છીએ, ત્યારે તેની અંદરનું દબાણ તે વસ્તુની દિવાલો પર દબાણ લાવે છે, જેના કારણે તે વસ્તુ જલ્દી બગડવા લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં જો કૂવાનો આકાર ચોરસ કે અન્ય કોઈ આકાર આપવામાં આવે તો તેમાં સંગ્રહિત પાણીના દબાણને કારણે તે દિવાલોની નજીક ન રહેતા તેના ચારે ખૂણા સુધી પહોંચી જાય છે. જેના કારણે કૂવો ઝડપથી તૂટવાની સંભાવના છે અને તેના કારણે કૂવો લાંબો સમય ચાલી શકતો નથી.આટલું જ નહીં પરંતુ તેના પતનનું જોખમ પણ ઘણું વધારે હશે. જ્યારે કૂવાને ગોળાકાર આકાર આપવામાં આવે છે, તે ઘણા વર્ષો સુધી એક જ રહે છે અને સમગ્ર કૂવામાં પાણીનું દબાણ સામાન્ય રહે છે. આ જ કારણ છે કે દરેક જગ્યાએ કૂવાનો આકાર ગોળ આપવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત કૂવો ગોળ હોવાનું કારણ એ પણ છે કે ગોળ કૂવાની માટી લાંબા સમય સુધી ધસતી નથી અને કૂવો વર્ષો સુધી બગડતો નથી.

ગોળ કૂવો ઊંડાણ માટે પણ સરળ હોય છેજણાવી દઈએ કે, જ્યારે કૂવો બને છે, ત્યારે તેને ડ્રિલ કરવો પડે છે. આવી સ્થિતિમાં, જો કૂવાનો આકાર ગોળ હોય તો તેમાં ડ્રિલ કરવું સરળ છે. જ્યારે ચોરસ કૂવો ખોદવામાં ડ્રિલિંગમાં સમસ્યા હોય છે, તેમજ ડ્રીલ પણ ઉંડાણ સુધી કરી શકાતી નથી. જેના કારણે કુવાની ગોળતા પણ આપવામાં આવી છે.

ઘરની મોટાભાગની વસ્તુઓ પણ ગોળ આકારની હોય છેજો તમે નોંધ્યું હોય, તો તમે જોશો કે ઘરના પાણીના વાસણો પણ મોટાભાગે ગોળ હોય છે. અન્ય વસ્તુઓ જેવી કે ડોલ, થાળી, કાચ, વાટકી ગોળાકાર આકારની હોય છે.