શા માટે આપણે કોઈના મૃત્યુ પછી RIP લખીને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ, તેનો અર્થ શું છે અને તે ક્યારે શરૂ થયું?

RIP નું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ અને અર્થ: તમે ઘણી વાર Facebook, WhatsApp પર એક શબ્દ જોયો હશે – RIP, જે કોઈના મૃત્યુ પછી વપરાય છે. ઘણીવાર, કોઈના મૃત્યુ પર, RIP લખીને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવે છે. કદાચ તમે પણ કરો છો! શું તમે જાણો છો કે આવું શા માટે કરવામાં આવે છે? શું તમે તેમના અર્થો જાણો છો? સૌ પ્રથમ, RIP એ એક શબ્દ નથી, પરંતુ ટૂંકા સ્વરૂપ છે. તેનો અર્થ તેના સંપૂર્ણ સ્વરૂપમાં છુપાયેલો છે.ઘણા લોકો RIP નો અર્થ જાણતા હશે અને ઘણા લોકો જાણતા નથી. જો કે બંને પ્રકારના લોકો તેનો ઉપયોગ કોઈના મૃત્યુ પછી કરે છે અને શોક વ્યક્ત કરે છે, શ્રદ્ધાંજલિ આપો. ચાલો જાણીએ, આ RIP ક્યાંથી આવ્યું, ક્યારે અને કેવી રીતે શરૂ થયું અને આખરે તેનો અર્થ શું છે?જો આપણે આરઆઈપીને એક શબ્દ તરીકે જોઈએ, તો તેનો અર્થ કંઈક બીજો હશે. ‘રીપ’ એટલે કાપવું. જોકે ટૂંકા સ્વરૂપમાં જોવામાં આવે છે, RIP નું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ છે – ‘રેસ્ટ ઇન પીસ’. તે લેટિન શબ્દસમૂહ ‘Requiescat in Pace’ પરથી ઉતરી આવ્યો છે, જેનો અર્થ થાય છે ‘શાંતિથી સૂવું’.Requiescat In Pace વિશે એવું કહેવાય છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ ચર્ચની શાંતિમાં મૃત્યુ પામે છે, તો તેનો આત્મા જીસસ ક્રાઈસ્ટ સાથે એક થઈ જાય છે. ખ્રિસ્તીઓ માને છે કે મૃત્યુ પછી ‘આત્મા’ શરીરથી અલગ થઈ જાય છે અને બંને ‘જજમેન્ટ ડે’ પર ફરી ભેગા થશે. હિન્દીમાં ‘રેસ્ટ ઇન પીસ’નો સંદર્ભ છે- ‘આત્મા શાંતિમાં રહે’. તેથી જ જ્યારે આપણે RIP લખીએ છીએ, તેનો અર્થ છે, જે વ્યક્તિનું અવસાન થયું છે, તેની આત્માને શાંતિ મળે.તેની શરૂઆત 18મી સદીથી માનવામાં આવે છે. જો કે, કેટલાક અહેવાલો અનુસાર, 5મી સદીમાં મૃત્યુ પછી, કબરો પર ‘રેક્વીસ્કેટ ઇન પેસ’ શબ્દો મળી આવ્યા છે. ખ્રિસ્તી ધર્મમાંથી જ આ શબ્દનું પરિભ્રમણ વધ્યું અને આ શબ્દ વૈશ્વિક બન્યો. ઘણા લોકો હિન્દીમાં ‘May his soul rest in peace’ અથવા ‘May his soul rest in peace’ લખે છે, જ્યારે અંગ્રેજીમાં લોકો માત્ર RIP લખે છે.