રેલવેમાં 10 પાસ લોકો માટે અનેક ખાલી જગ્યા, નોકરી મળશે પરીક્ષા આપ્યા વગર, વાંચો સંપૂર્ણ અહેવાલ…

રેલવેમાં નોકરી શોધી રહેલા લોકોને એપ્રેન્ટિસની 339 જગ્યાઓ માટે અરજી કરવાની તક છે. રેલવેમાં નોકરી શોધી રહેલા લોકો માટે ઘણી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવી છે. 10 પાસ લોકો માટે આ એક મોટી સરકારી નોકરીની તક છે. દક્ષિણ પૂર્વ મધ્ય રેલવે (SECR) દ્વારા અનેક પોસ્ટ્સની ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ નજીક છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 5 ઓક્ટોબર 2021 છે. આ તારીખ પછી અરજી કરી શકાશે નહીં. અરજી પ્રક્રિયા ફક્ત ઓનલાઈન જ કરી શકાય છે. દક્ષિણ પૂર્વ મધ્ય રેલવે 339 એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ્સની ભરતી કરશે.

આ જગ્યા 10 પાસ વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. આ ભરતી રેલવેના વિવિધ વિભાગો માટે થશે. જો તમે આ પોસ્ટ્સ માટે અરજી કરવા માંગતા હોવ તો નીચે આપેલી માહિતી ધ્યાનથી વાંચો…

પોસ્ટનું નામ.

1. વેલ્ડર, 2. સુથાર, 3. ફિટર, 4. ઇલેક્ટ્રિશિયન, 5. સ્ટેનો, 6. વાયરમેન, 7. ઇલેક્ટ્રોનિક મિકેનિક, 8. મિકેનિક ડીઝલ

લાયકાત આ પ્રમાણે રહેશે.

10 પાસ ઉમેદવારો આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકે છે. અરજી કરનાર ઉમેદવારોએ સંબંધિત ટ્રેડમાં ITI કરેલું હોવું જોઈએ.

વય મર્યાદા

ઉમેદવારોની ઉંમર 15 થી 24 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ.

પસંદગીની પ્રક્રિયા

ધોરણ 10 અને ITI માં મેળવેલા ગુણના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે. પસંદગી માટે કોઈ લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે નહીં.

આ રીતે કરો અરજી

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ apprenticeship.org ની મુલાકાત લઈને ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.