પિતૃપક્ષમાં કેટલા પ્રકારના કરવામાં આવે છે શ્રાદ્ધ, જાણો તેનું ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક મહત્વ…

પિતૃ પક્ષમાં પૂર્વજો માટે કરવામાં આવેલ શ્રાદ્ધનું ઘણું ધાર્મિક મહત્વ છે. વાયુ પુરાણ અનુસાર, શ્રાદ્ધથી સંતુષ્ટ થયા બાદ પૂર્વજો તેમને સુખ અને સમૃદ્ધિ આપે છે. શ્રાદ્ધના વિવિધ પ્રકારો અને પૂર્વજોના આશીર્વાદ માટે તેનું મહત્વ જાણવા માટે આ લેખ વાંચો.

શ્રાદ્ધનું ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક મહત્વપૂર્વજોના આત્માના સંતોષ માટે, ભક્તિ અને વિધિ સાથે કરવામાં આવતા યજ્ઞને શ્રાદ્ધ કહેવામાં આવે છે. શ્રાદ્ધની વ્યવસ્થા વૈદિક કાળથી ચાલી રહી છે. શાસ્ત્રોમાં તેને શ્રાદ્ધ કહેવામાં આવે છે. શ્રાદ્ધનો હેતુ આપણા પૂર્વજોને આદર આપવાનો છે કારણ કે આપણને આ માનવ શરીર મળ્યું છે, એટલે કે પૂર્વજોની આત્માની કૃપાને કારણે આપણું શરીર છે. આવી સ્થિતિમાં પૂર્વજોના ઋણમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે શ્રાદ્ધ કરવામાં આવે છે. શ્રાદ્ધની મૂળ વ્યાખ્યા એ છે કે પિતૃ અને પૂર્વજોની ખાતર, તેમના આત્માના સંતોષ માટે જે આદર સાથે અર્પણ કરવામાં આવે છે તે શ્રાદ્ધ છે.

શ્રાદ્ધના પ્રકારોમત્સ્ય પુરાણ અનુસાર શ્રાદ્ધના ત્રણ પ્રકાર છે – નિત્ય, નૈમિતિક અને કામ્ય. આમાંથી, નિત્ય શ્રાદ્ધ તે છે જે ચોક્કસ પ્રસંગે અર્ઘ્ય અને અવહન વિના કરવામાં આવે છે. જેમ કે અમાવસ્યાના દિવસે અથવા અષ્ટકના દિવસે. દેવો માટે કરવામાં આવતા શ્રાદ્ધને નૈમિતિક શ્રાદ્ધ કહેવામાં આવે છે. આ શ્રાદ્ધ એવા પ્રસંગે કરવામાં આવે છે જે અનિશ્ચિત હોય છે. આ રીતે પુત્રના જન્મ વગેરે સમયે શ્રાદ્ધ કરવામાં આવે છે. ચોક્કસ ફળ માટે કરવામાં આવતા શ્રાદ્ધને કામ્યા શ્રાદ્ધ કહેવામાં આવે છે. લોકો દર વર્ષે સ્વર્ગ, મોક્ષ, સંતાન વગેરેની ઇચ્છા સાથે કરે છે.

શ્રાદ્ધનું ધાર્મિક મહત્વમાનવ શરીરમાં આત્માઓ એકબીજા સાથે શાશ્વત સંબંધ ધરાવે છે. આનું કારણ એ છે કે આત્મા પરમાત્માનો એક ભાગ છે અને આત્માના રૂપમાં ભૌતિક શરીર ધરાવનાર વ્યક્તિ તેના પૂર્વજોની આત્માની સંતોષ માટે પિતુ પક્ષ પર આદર સાથે શ્રાદ્ધ કરે છે. શાસ્ત્રો અનુસાર, પૂર્વજોના નામ અને ગોત્રનો જાપ કરવાથી તેઓ મંત્રો દ્વારા તેમને અન્ન પ્રદાન કરે છે. જો તમારા પૂર્વજોને તેમના કર્મ અનુસાર દેવતા યોની પ્રાપ્ત થઈ હોય, તો તેઓ તેને અમૃતના રૂપમાં પ્રાપ્ત કરે છે. જો તેમને ગંધર્વલોક મળ્યો હોય, તો તેઓ આનંદના સ્વરૂપમાં છે, જો તેમને પશુ યોનિ મળી હોય તો તેઓ ઘાસના સ્વરૂપમાં હોય અને જો તેમને સાપની યોનિ મળી હોય તો વાયુ સ્વરૂપમાં અને જો તેમને રાક્ષસ યોનિ મળી હોય તો માંસ સ્વરૂપે અને જો તેમને પ્રેત યોનિ મળી હોય તો તે લોહીના રૂપમાં અને જો કોઈ મનુષ્ય યોનિ પ્રાપ્ત કરી હોય, તો તે ખોરાકના રૂપમાં પ્રાપ્ત થાય છે.