શું તમે જાણો છો કે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતી વખતે ટિકિટ સાથે ઘણી સેવાઓ મળે છે ? આ રીતે મળશે લાભ…

ટ્રેન ટિકિટ નિયમો: જ્યારે તમે ટ્રેનની ટિકિટ ખરીદો છો, ત્યારે તમને તે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાનો અધિકાર તેમજ અન્ય ઘણી સુવિધાઓ મળે છે.

જ્યારે પણ તમે ટ્રેનમાં જાઓ છો, ત્યારે તમે તેના માટે ટિકિટ લો છો. તમને લાગે છે કે આ ટિકિટથી તમને ટ્રેનમાં બેસવાનો જ અધિકાર મળે છે, પણ એવું નથી. તમે આ ટ્રેનની ટિકિટને કારણે ઘણા લાભો મેળવી શકો છો, જેના વિશે ઘણા ઓછા લોકો જાણે છે. આવી સ્થિતિમાં, જાણો કે જ્યારે તમે ટ્રેનની ટિકિટ ખરીદો છો, ત્યારે તમે કઈ સેવાઓનો લાભ લઈ શકો છો.વીમો- જો તમે ટિકિટ બુક કરતી વખતે વીમો લો છો, તો તમને ઘણી પ્રકારની સુવિધાઓ મળે છે. ટ્રેન ટ્રાવેલ ઇન્શ્યોરન્સ હેઠળ, મૃત્યુ અથવા કામચલાઉ અપંગતાની સ્થિતિમાં 10 લાખ રૂપિયા મળે છે. આ વીમો ટ્રેન દુર્ઘટના અથવા મુસાફરી દરમિયાન કોઈ સમાન પરિસ્થિતિમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે. કાયમી આંશિક અપંગતાના કિસ્સામાં, વીમાનું કવરેજ રૂ .7.5 લાખ સુધીનું છે. તે સમય દરમિયાન હોસ્પિટલમાં દાખલ થવા અને સારવાર માટે 2 લાખ રૂપિયા સુધી મળે છે. આ રકમ મૃત્યુ અને અપંગતા કવરેજ ઉપર છે. ટ્રેન અકસ્માત, ચોરી, લૂંટ કે આવી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ માટે આ વીમા હેઠળ કવરેજ ઉપલબ્ધ છે. આ માટે તમારે માત્ર 49 પૈસા ખર્ચવા પડશે.

ફર્સ્ટ એઇડ બોક્સ

જ્યારે તમે ટ્રેનમાં જાઓ છો અને મુસાફરી દરમિયાન તમને દવા વગેરેની જરૂર પડે છે ત્યારે તમે તેને TTE પાસેથી ડિમાન્ડ કરી શકો છો. આ સુવિધા રેલવે દ્વારા દરેક મુસાફરોને પૂરી પાડવામાં આવે છે.


વેઇટિંગ રૂમ

જો તમારી પાસે ટિકિટ હોય તો તમે તમારી ટિકિટના વર્ગના આધારે વેઇટિંગ રૂમમાં સરળતાથી આરામ કરી શકો છો. આ માટે, તમને રેલવે દ્વારા સુવિધા આપવામાં આવે છે અને ટ્રેન આવે ત્યાં સુધી તમે અહીં બેસી શકો છો.

વાઇફાઇ

જો તમે ટ્રેનની રાહ જોઇ રહ્યા છો અને તમે સ્ટેશન પર છો તો તમે મફત વાઇફાઇનો આનંદ માણી શકો છો. હવે આ સુવિધા મોટાભાગના રેલવે સ્ટેશનો પર ઉપલબ્ધ છે.


ક્લોક રૂમની સુવિધા

જે લોકો પાસે ટ્રેનની ટિકિટ છે તેઓ સ્ટેશન પર ક્લોક રૂમનો ઉપયોગ કરી શકે છે અને પોતાનો સામાન જમા કરાવી શકે છે.