બીપી વિશે આ જાણવું તમારા માટે છે સૌથી જરૂરી, કઈ ઉંમરે કેટલું બીપી હોવું જોઈએ. હમણાં જ વાંચો…

હાઈ બ્લડ પ્રેસર, લો બ્લડપ્રેસર જેવી સમસ્યાઓ હ્રદય સાથે સંકળાયેલી સમસ્યાઓ છે. જેમાં 100 થી 120 સુધીના બીપીની માત્રાને સામાન્ય માનવામાં આવે છે. જેમાં લો બીપીની સમસ્યા ખુબ જ ગંભીર સમસ્યા માનવામાં આવે છે. મેડીકલ સાયન્સ પ્રમાણે 90 થી નીચે જતા બીપીને લો બીપી કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે વ્યક્તિની ત્રીસ વર્ષની ઉમર સુધી બીપી 110થી 120 સામાન્ય રીતે રહે છે.

ત્યાર બાદ 30 થી 40 વર્ષ સુધી 120 થી 130 જેટલું રહે છે. જેમાં તમારું બીપી જ્યારે 150 થી ઉપર જાય તો તમારે માટે આ ખુબ જ ગંભીર સમસ્યા સર્જે છે. 25થી 29 વર્ષની ઉંમરમાં પુરુષોનું બ્લડ પ્રેશર 120-80mmHg અને મહિલાઓનું બ્લડ પ્રેશર 120-80mmHg સુધી હોવું જોઇએ. 30થી 39 વર્ષની ઉંમરમાં પુરુષોનું બ્લડ પ્રશર 122-81mmHg અને મહિલાઓનું બ્લડ પ્રેશર 123-82mmHg સુધી હોવું જોઇએ.

આ બીપી તમારા બ્રેન સ્ટ્રોક, પેરાલિસિસ, હાર્ટ એટેક વગેરેનું માટે જોખમી છે. આ માટે તેનો ઉપાય કરવો જરૂરી છે. આ સમયે તમારે ડોક્ટરને બતાવી અને તેનો ઈલાજ ચાલુ કરી દેવો જરૂરી બની જાય છે. આ સમસ્યામાં તમારે દર અઠવાડિયે બીપી ચેક કરાવતું રહેવું જોઈએ. જયારે તમારું બીપી સામાન્ય થઇ જાય, જેમાં 120 નજીક આવી જાય એટલે તમે બરાબર થઈ જશો. આ માટે અમે તમને ઉપયોગી એવો એક આયુર્વેદીક ઉપાય બતાવી રહ્યા છીએ, જે તમારા માટે ખુબ જ ઉપયોગી થશે.

આ માટે તમારે આંગણામાં જોવા મળતો બારમાસીનો છોડ આ બીપીની સમસ્યામાં ખુબ જ ઉપયોગી સાબિત થઇ શકે છે. આ ઉપાય કરવા માટે આ છોડના પાંચ પાન અને પાંચ ફૂલ દરરોજ સવારે ચાવી ચાવીને ખાઈ જવા. આ ઉપરાંત તેના પાન અને ફૂલ લઈને તેના ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી લેવા તેમ ફૂલના પણ કટકા કરી લેવા. તેને એક ગ્લાસ જેટલા પાણીમાં નાખીને આ પાણીને રાત ભર પલળવા માટે મુકી દેવું. એક રાત રાખવાથી બારમાસીના આ ગુણ પાણીમાં ઉતરી જાય છે. આ પછી તમારે આ પાણીને પી લેવું.