ચહેરા પર ચહેરો શોધવો એ કોયડો ઉકેલવો સરળ નથી, તમે 1 ચિત્રમાં છુપાયેલા 13 ચહેરામાં કેટલા જોયા?

યુક્રેનિયન આર્ટિસ્ટ ઓલેગ શુપ્લિકે એટલી જટિલ પેઇન્ટિંગ બનાવી છે કે તેનું રહસ્ય ઉકેલવું મુશ્કેલ બની જશે. ઓપ્ટિકલ ઈલ્યુઝન પેઈન્ટીંગમાં છુપાયેલા કુલ 13 ચહેરાઓને શોધવાના પડકારની સાથે એવો પણ દાવો કરવામાં આવે છે કે અત્યાર સુધીમાં મોટાભાગના લોકો માત્ર 4 કે 5 ચહેરા જ શોધી શક્યા છે.

ક્યારેક આવી કોયડો સામે આવે છે જે બાળપણની યાદો પાછી લાવે છે. બાળપણની સ્મૃતિઓનો અર્થ એટલો જ કે એ ઉંમરે આપણે આવા કેટલાય કોયડાઓમાંથી પસાર થતા. પરંતુ હવે આવી પેઇન્ટિંગ ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. પણ જ્યારે તે મળે છે, ત્યારે તેને ઉકેલવામાં મનની પટ્ટી વગાડવામાં જેટલી મજા આવે છે.યુક્રેનિયન આર્ટિસ્ટ ઓલેગ શુપ્લિકે એક એવી જટિલ પેઇન્ટિંગ બનાવી છે, જેનું રહસ્ય ઉકેલવું એ બાળકોની રમત નથી. આ પેઇન્ટિંગ મનને દહીં બાંધવામાં સંપૂર્ણ રીતે સક્ષમ છે. આ ઓપ્ટિકલ ઇલ્યુઝન પેઇન્ટિંગમાં છુપાયેલા કુલ 13 ચહેરાઓને શોધવાનો પડકાર છે. આ સાથે એવો પણ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે અત્યાર સુધી મોટાભાગના લોકો માત્ર 4 કે 5 ચહેરા જ શોધી શક્યા છે.

જંગલના સુંદર નજારામાં છુપાયેલા

છે 13 ચહેરાઓ ઓપ્ટિકલ ઈલ્યુઝન પેઈન્ટિંગમાં જંગલનો સુંદર નજારો બનાવવામાં આવ્યો છે જેમાં 13 ચહેરા છુપાયેલા છે. પ્રથમ નજરમાં, ચાર ચહેરાઓ દૃશ્યમાન છે, જે પેઇન્ટિંગના કેન્દ્રને કારણે સરળતાથી ઓળખી શકાય છે. તે જ સમયે, ચાર વધુ ચહેરાઓ જોઈ શકાય છે જે તેમના કદ માટે ખૂબ મોટા છે. હવે કેટલાક વધુ ચહેરાઓની શોધ ચાલુ છે, તેથી જો તમે પેઇન્ટિંગની જમણી બાજુ જુઓ, તો થોડી વધુ સફળતા મળી શકે છે જ્યાં એકબીજાની બરાબર બાજુમાં બે વધુ ચહેરાઓ જોઈ શકાય છે.


કેટલાક સરળ છે પણ કેટલાક ચહેરા શોધવા મુશ્કેલ છે,

આપણી આંખો ચિત્રની મધ્યમાં રહે છે, તેથી જ કદમાં મોટા હોવા છતાં, બે ચહેરાઓ નજરે પડતા નથી. જો તમે બાકીની પેઇન્ટિંગને નજીકથી જોશો, તો ચિત્રના ઉપરના ભાગમાં, એટલે કે જ્યાં ઝાડની હારમાળા છે, ત્યાં ઝાડ અને ઝાડીઓ વચ્ચે 4 વધુ ચહેરાઓ જોવા મળશે. જો થોડું વધુ ધ્યાન આપવામાં આવે તો વૃક્ષો, પહાડો અને ખડકોની વચ્ચે કેટલાક લોકોની આંખો, નાક અને હોઠનો આકાર સ્પષ્ટ દેખાશે. છેલ્લા ત્રણ ચહેરા શોધવાનો તમારો વારો છે જે શોધવાનું સૌથી મુશ્કેલ હતું. કારણ કે તે ત્રણ ચહેરાઓ બાકીના ચહેરાઓ અને ઝાડની વચ્ચે ક્યાંક છુપાયેલા દેખાતા હતા, જેમાંથી એક ડાબી બાજુના ઝાડના પાંદડાઓમાં છુપાયેલો છે, બીજો સફેદ ઘોડાની પાછળ અને છેલ્લો ઝાડની ડાળીઓ વચ્ચે.