પાણીપુરી વેચનારના ઘરે જન્મી દીકરી, આ ખુશીમાં હજારો લોકોને મફતમાં ખવડાવી પાણીપુરી…

આપણા દેશમાં કોઈ સમયે જ્યારે ઘરમાં દીકરી જન્મી હોય ત્યારે લોકો ખૂબ જ દુઃખી થતા હતા. પણ હવે સમાજમાં લોકો જાગી રહ્યા છે અને દીકરા-દીકરીમાં ભેદ કરવાનું બંધ કરી રહ્યા છે. પુત્ર અને પુત્રી વચ્ચેના ભેદભાવની આ માનસિકતાને ઉઘાડી પાડનાર વ્યક્તિનું અનોખું ઉદાહરણ મધ્યપ્રદેશના ભોપાલમાં જોવા મળી રહ્યું છે.મધ્યપ્રદેશના ભોપાલમાં રહેતા એક વ્યક્તિએ પોતાના ઘરે દીકરી જન્મવાની ખુશીમાં આખા શહેરને અનોખું સરપ્રાઈઝ આપી દીધું. આંચલ ગુપ્તા નામના વ્યક્તિના ઘરે દીકરીના જન્મની ખુશીમાં તે વ્યક્તિએ શહેરના હજારો લોકોને મફતમાં પાણીપુરી ખવડાવી. આંચલ ગુપ્તા નામની આ વ્યક્તિની આ કામની ખૂબ પ્રશંસા થઈ રહી છે.કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અચલ ગુપ્તાએ ભોપાલના કોલાર વિસ્તારમાં પાણીપુરીનો સ્ટોલ લગાવ્યો છે. આંચલ ગુપ્તા છેલ્લા 14 વર્ષથી આ વિસ્તારમાં પાણીપુરીનો બિઝનેસ કરે છે. આંચલ ગુપ્તાએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી હતી કે તેમના ઘરે દીકરીનો જન્મ થાય. ભગવાને તેમની પ્રાર્થના સાંભળી અને તેમના ઘરે પુત્રીનો જન્મ થયો. આનાથી આંચલ ગુપ્તાના સમગ્ર પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ છે.દીકરીના જન્મની ખુશીમાં આંચલ ગુપ્તાએ રવિવારે તેના સ્ટોલ નજીકથી આવતા તમામ નાગરિકોને અનોખું સરપ્રાઈઝ આપ્યું અને વિનામૂલ્યે પાણીપુરી ખવડાવી. આંચલ ગુપ્તાએ કહ્યું કે રવિવારે તેણે હજારો લોકોને મફતમાં પાણીપુરી ખવડાવી. આજના સમાજમાં જ્યારે દીકરીઓને ઈન્ફિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સની નજરે જોવામાં આવે છે ત્યારે આંચલ ગુપ્તા એવા લોકો માટે એક ઉદાહરણ છે જેઓ દીકરીઓને આટલા સન્માનની નજરે જુએ છે.