નોકરિયાત લોકો 8 વસ્તુઓ માટે તેમના પીએફ નાણાં ઉપાડી શકે છે, દરેક માહિતી છે તમારા માટે કામની…

આજે અમે તમને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ કે તમે PF ના પૈસા કયા માટે ઉપાડી શકો છો અને કયા સંજોગોમાં તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

હું PF ના પૈસા શેના માટે ઉપાડી શકું?

પીએફ, એક રકમ … જેના પર કામ કરતા લોકોનું જીવન ઘણું નિર્ભર કરે છે. ક્યારેક કોઈ મજબૂરી હોય ત્યારે, ક્યારેક જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે, PF ના પૈસા હંમેશા કામમાં આવે છે. પરંતુ સામાન્ય રીતે લોકો મજબૂરીમાં પણ પીએફના પૈસા ઉપાડી શકતા નથી, કારણ કે તેઓ જાણતા નથી કે તમે કયા માટે પૈસા ઉપાડી શકો છો. આવી સ્થિતિમાં, અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ કે તમે પીએફ નાણાં કયા માટે ઉપાડી શકો છો અને કયા સંજોગોમાં તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

(1) હોમ લોનની ચુકવણી

 • આ માટે તમારી નોકરી 10 વર્ષની હોવી જોઈએ.
 • આ અંતર્ગત, કોઈપણ વ્યક્તિ તેના મૂળ પગારના મહત્તમ 36 ગણા સુધી PF નાણાં ઉપાડી શકે છે.
 • આ માટે, PF નાણાં તમારી નોકરીના સમય દરમિયાન માત્ર એક જ વાર વાપરી શકાય છે.

(2) રોગની સારવાર માટે

 • પીએફ ખાતાધારક પોતાની અથવા પરિવારની સારવાર માટે પીએફની સંપૂર્ણ રકમ ઉપાડી શકે છે.
 • આ સ્થિતિમાં પીએફના પૈસા કોઈપણ સમયે ઉપાડી શકાય છે.
 • આ માટે, એક મહિના કે તેથી વધુ સમય માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાના પુરાવા આપવાના રહેશે.
 • ઉપરાંત, આ સમય માટે, મંજૂરી રજા પ્રમાણપત્ર એમ્પ્લોયર દ્વારા આપવાનું રહેશે.
 • પીએફ નાણાંમાંથી તબીબી સારવાર લેવા માટે, વ્યક્તિએ તેના એમ્પ્લોયર અથવા ઇએસઆઇ દ્વારા માન્ય પ્રમાણપત્ર પણ આપવું પડે છે.
 • પૈસા ઉપાડવા માટે, ફોર્મ 31 હેઠળ અરજી કરવી પડશે.

(3) લગ્ન માટે

 • ખાતાધારક પોતાના ભાઈ -બહેન અથવા તેમના બાળકોના લગ્ન માટે પીએફની રકમ ઉપાડી શકે છે.
 • આ સિવાય, તમે તમારા અભ્યાસ અથવા બાળકોના શિક્ષણ માટે પીએફની રકમ પણ ઉપાડી શકો છો. આ માટે, તમારી પાસે ઓછામાં ઓછી 7 વર્ષની સેવા હોવી જોઈએ.
 • તમારે આનો પુરાવો આપવો પડશે.

(4) શિક્ષણ માટે

 • શિક્ષણના કિસ્સામાં, તમારે ફોર્મ 31 હેઠળ તમારા એમ્પ્લોયર દ્વારા અરજી કરવી પડશે. તમે પીએફ ઉપાડવાની તારીખ સુધી કુલ થાપણના માત્ર 50 ટકા જ ઉપાડી શકો છો.
 • કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાની સમગ્ર સેવામાં માત્ર ત્રણ વખત શિક્ષણ માટે PF નો ઉપયોગ કરી શકે છે.

(5) પ્લોટ ખરીદવા માટે

 • પ્લોટ ખરીદવા માટે PF નાણાંનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારો કાર્યકાળ 5 વર્ષનો હોવો જોઈએ. પ્લોટ તમારા, તમારી પત્ની અથવા બંનેના નામે નોંધાયેલા હોવા જોઈએ.
 • પ્લોટ અથવા મિલકત કોઈ પણ પ્રકારના વિવાદમાં સામેલ ન હોવી જોઈએ અને તેના પર કોઈ કાનૂની કાર્યવાહી ન હોવી જોઈએ.
 • કોઈપણ વ્યક્તિ પ્લોટ ખરીદવા માટે તેના પગારના મહત્તમ 24 ગણા સુધી પીએફના પૈસા ઉપાડી શકે છે.
 • આવી સ્થિતિમાં, તમે તમારી નોકરીના કુલ સમયમાં માત્ર એક જ વાર PF નાણાં ઉપાડી શકો છો.

(6) ઘર કે ફ્લેટ બનાવવો

 • આ પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં તમારી નોકરીના 5 વર્ષ પૂરા કરવા જરૂરી છે.
 • આ અંતર્ગત, કોઈપણ વ્યક્તિ તેના પગારના મહત્તમ 36 ગણા સુધી પીએફ નાણાં ઉપાડી શકે છે.
 • આ માટે, PF નાણાં તમારી નોકરીના સમય દરમિયાન માત્ર એક જ વાર વાપરી શકાય છે.

(7) હાઉસ રિનોવેશન

 • આ સ્થિતિમાં તમારી નોકરીના ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ પૂરા થવા જોઈએ.
 • આ અંતર્ગત, કોઈપણ વ્યક્તિ તેના પગારના મહત્તમ 12 ગણા સુધી પીએફ નાણાં ઉપાડી શકે છે.
 • આ માટે, PF નાણાં તમારી નોકરીના સમય દરમિયાન માત્ર એક જ વાર વાપરી શકાય છે.

(8) પૂર્વ નિવૃત્તિ

 • આ માટે તમારી ઉંમર 54 વર્ષ હોવી જોઈએ.
 • આ સ્થિતિમાં, તમે કુલ પીએફ બેલેન્સના 90% સુધી ઉપાડી શકો છો, પરંતુ આ ઉપાડ માત્ર એક જ વાર કરી શકાય છે.